Onderwerpen van de Basis Bijbel Cursus

Terug naar de hoofdpagina

Cursus 1 Gods weg
Les 1 De weg naar de hemel
Les 2 Wie is God?
Les 3 De weg van overwinning
Les 4 Het Woord van God
Les 5 Als Jezus komt
Les 6 Redding en beloningen
Les 7 Op de levensweg
 
Cursus 2 Het leven in Christus
Les 1 De beloofde Redder
Les 2 De sterke God
Les 3 De grote leraar
Les 4 Het Lam Gods
Les 5 De opgestane Heer
Les 6 Here der Heren
Les 7 Onze Middelaar
Les 8 Onze komende Koning
Les 9 De grote "Ik ben"
Les 10 Koning der Koningen
 
Cursus 3 Van Oud naar Nieuw
Les 1 De schepping
Les 2 De schepping van de mens
Les 3 Satan
Les 4 De zondeval van de mens
Les 5 In Adam
Les 6 Gods tweede mens
Les 7 De wedergeboorte
Les 8 In Christus
 
Cursus 4 Nieuw leven in Christus
Les 1 Een nieuwe relatie
Les 2 Een nieuw koninkrijk
Les 3 Een nieuwe Meester
Les 4 Een nieuwe kracht
Les 5 Het wereldsysteem
Les 6 Overwinning over satan
Les 7 Het Christenleven
Les 8 Toewijding
 
Cursus 5 Leven met Christus
Les 1 Een lichaam in Christus
Les 2 De plaatselijke gemeente
Les 3 De grote opdracht
Les 4 Welbeproefd ten dienste van God
Les 5 Mensen voor Christus winnen
Les 6 Geestelijke strijd
Les 7 Verzoekingen overwinnen
Les 8 Overwinning in Christus
Les 9 Jezus komt

Terug naar de hoofdpagina

© De Herikon 2007 - 2024